NB Dental sesja z pacjentem Karolina MAT1539

ENDODONTI ROTBEHANDLING MIKROSKOP<br />

PROFESJONELL, SMERTEFRI OG EFFEKTIV

Endodonti, dvs. rotfylling, innebærer at rotkanalen utvides, renses og fylles tett med rotfyllingsmateriale. Vår erfaring og moderne utstyr lar oss gi pasienten en effektiv, rask og smertefri behandling. Takket være dette er det mulig å bevare tannen, og tanntrekking er absolutt siste utvei.

Betingelsen for vellykket behandling er grundig rengjøring av rotsystemet og fullstendig rotfylling – helt opp til toppen. De ønskede effektene kan oppnås kun med hjelp av presise forstørrende optiske instrumenter (mikroskop) og presise elektroniske målinger som vi bruker under hver standardbehandling.

przygotowanie

FORBEREDELSE TIL BEHANDLING

POSISJON | BEDØVELSE | HYGIENE

Vi utfører rotfylling i pasientens liggende stilling og med bedøvelse slik at prosedyren er så behagelig og smertefri som mulig.

Alle endodontiske behandlinger blir utført med bruk av kofferdam, dvs. en spesiell gummibeskyttelse som holder den behandlede tannen fri for spytt og beskytter munnhulen mot irritasjon under skylling med skyllevæsker.

Under behandling oppfyller vi de høyest mulig hygienestandarder, i samsvar med retningslinjer fra Polskie Towarzystwo Stomaltologiczne (Den polske tannlegeforening) og WHO.

etapy leczenia

ROTFYLLINGSTRINN

Først utfører vi presis diagnostikk, og så:

  • utrenser vi rotkanalene grundig og måler deres lengde med hjelp av en digital apexlokator
  • skyller vi kanalene med tannpreparater, og så aktiverer dem med ultralyd
  • preparerer rotkanalveggene med spesielle filer, maskinelle og håndinstrumenter
  • og det siste trinnet er å tett og grundig fylle kanalene med det varme guttaperkasystemet
kontrola v2 e1625578897166

EFFEKTIV BEHANDLING

PÅ ÉN TANNLEGETIME

Etter fullført rotfylling i NB Dental Clinic tas det alltid et røntgenbilde ved hver tannlegestol for å umiddelbart verifisere effekten av behandlingen.

Vi gjør vårt beste for å utføre rotfylling på én time med tanke på pasientens komfort og høy standard på behandlingen. Når det gjelder kompliserte tilfeller, er det nødvendig å dele prosedyren inn i noen faser og desinfisere rotkanalene med et tannlegemiddel.

przy mikroskopie e1625578990975

ROTFYLLING I MIKROSKOP

ABSOLUTT PRESISJON AV ROTBEHANDLING SOM STANDARD

Vi behandler ikke våre pasienter på annen måte – behandling i mikroskop er standarden i NB Dental Clinic.

Anatomien til rotkanalsystemet i tannen kan være så komplisert at kun behandling i høy forstørrelse muliggjør å finne sidekanaler eller ekstrakanaler.

Derfor avhenger effektiviteten av rotbehandling også av mikroskop som – takket være forstørrelse av et lite område – lar oss blant annet:

  • gå dypere inn i tannvevet som er usynlig for det blotte øye
  • åpne opp rotkanalene på en effektiv måte
  • fjerne brutte verktøy
  • reparere perforasjoner