strefa lekarza

SAMMEN KAN VI MER

ROTBEHANDLING I MIKROSKOP

Mange tannlegekontorer er ikke utstyrt med mikroskop og kan derfor ikke utføre presise endodontiske behandlinger.

I NB Dental Clinic danner utvalgte spesialister og mikroskopets forstørrelse grunnlaget for god endodontisk behandling.

Takket være godt samarbeid kan vi tilby behandling på høyeste nivå og gi våre pasienter optimal og omfattende pleie.

VI UTFØRER DE MEST KOMPLISERTE ENDODONTISKE BEHANDLINGENE
dobro pacjenta

VI TAR IMOT ALLE PASIENTER

SOM BLE HENVIST FRA ANDRE KONTORER

Når det gjelder vårt tilbud knyttet til rotbehandling med bruk av moderne utstyr, tar vi imot pasienter som ble henvist fra andre tannlegekontorer – vi foretar behandling selv av de mest komplekse tilfeller:

  • Vi fjerner brutte instrumenter fra rotkanaler.
  • Vi reparerer perforasjoner.
  • Vi åpner opp oblitererte rotkanaler.
  • Vi fjerner alle typer stift og konus.
ETIKK | TILLIT | SAMARBEID

I samsvar med de høyeste yrkesetiske standarder garanterer vi at på neste time hos oss vil du bli behandlet av samme lege.

VI ARBEIDER SAMMEN FOR PASIENTENS TRIVSEL

Du er velkommen til å ta kontakt med oss og til å henvise dine pasienter til klinikken NB Dental Clinic for endodontiske behandlinger.